lp. nr kanału Nazwa kanałuikona sortowania CatchUp StartOver JAMBO Nagrywarka
1 304 4FUN DANCE tak tak tak
2 305 4FUN KIDS tak tak tak
3 303 4FUN.TV tak tak tak
4 416 Active Family HD tak tak tak
5 565 Adventure tak
6 414 Adventure HD tak
7 346 Animal Planet HD tak tak tak
8 537 AXN tak tak tak
9 232 AXN Black tak tak tak
10 230 AXN HD tak tak tak
11 538 AXN Spin tak tak tak
12 233 AXN Spin HD tak tak tak
13 231 AXN White tak tak tak
14 562 BBC Brit tak
15 405 BBC Brit HD tak
16 554 BBC Earth tak
17 347 BBC Earth HD tak
18 242 BBC First HD tak
19 406 BBC Lifestyle HD tak
20 255 Bollywood HD tak tak tak
21 281 Boomerang HD tak tak tak
22 275 Cartoon Network HD tak tak tak
23 282 CBeebies tak
24 164 Cinemax 2 HD tak tak tak
25 163 Cinemax HD tak tak tak
26 456 CNN International tak tak tak
27 234 Comedy Central HD tak
28 284 Da Vinci HD tak tak tak
29 550 Discovery Channel tak tak tak
30 340 Discovery Channel HD tak tak tak
31 343 Discovery Historia tak tak tak
32 573 Discovery Life tak tak tak
33 408 Discovery Life HD tak tak tak
34 574 Discovery Science tak tak tak
35 341 Discovery Science HD tak tak tak
36 277 Disney Channel HD tak tak
37 279 Disney Junior tak tak
38 278 Disney XD tak tak
39 563 DTX tak tak tak
40 409 DTX HD tak tak tak
41 215 E-SPORT HD tak tak tak
42 206 Eleven Sports 1 HD tak tak tak
43 207 Eleven Sports 2 HD tak tak tak
44 208 Eleven Sports 3 HD tak tak tak
45 209 Eleven Sports 4 HD tak tak tak
46 256 Epic Drama HD tak tak
47 533 Eurosport 1 tak tak
48 200 Eurosport 1 HD tak tak
49 534 Eurosport 2 tak tak
50 201 Eurosport 2 HD tak tak
51 210 Extreme Sports HD tak tak tak
52 174 FightBox HD tak tak tak
53 214 Fightklub HD tak tak tak
54 173 FilmBox Action tak tak tak
55 176 FilmBox Arthouse HD tak tak tak
56 170 FilmBox Extra HD tak tak tak
57 172 FilmBox Family tak tak tak
58 171 FilmBox Premium HD tak tak tak
59 400 Food Network HD tak tak
60 237 Fox Comedy HD tak tak tak
61 236 FOX HD tak tak tak
62 217 GINX Esports HD tak tak
63 219 Golf Channel Polska HD tak tak tak
64 160 HBO HD tak tak tak
65 161 HBO2 HD tak tak tak
66 162 HBO3 HD tak tak tak
67 512 HGTV tak tak
68 120 HGTV HD tak tak
69 572 History tak tak tak
70 350 History HD tak tak tak
71 358 History2 HD tak tak tak
72 551 ID Investigation Discovery tak tak tak
73 342 ID Investigation Discovery HD tak tak tak
74 247 Kino Polska HD tak tak tak
75 318 Kino Polska Muzyka tak tak tak
76 248 Kino TV HD tak tak tak
77 516 Metro tak tak nie
78 130 Metro HD tak tak nie
79 415 Motowizja HD tak
80 306 MTV Polska HD tak
81 325 Music Box Polska HD tak tak tak
82 407 Nat Geo People HD tak tak tak
83 344 National Geographic HD tak tak tak
84 345 National Geographic Wild HD tak tak tak
85 274 Nick Jr. tak
86 272 Nickelodeon tak
87 273 Nicktoons HD tak
88 549 Nuta TV tak
89 321 Nuta TV HD tak
90 240 Paramount Channel HD tak
91 235 Polsat Comedy Central Extra HD tak
92 571 Polsat Viasat History tak tak
93 353 Polsat Viasat History HD tak tak
94 352 Polsat Viasat Nature HD tak tak
95 513 Puls 2 tak tak tak
96 122 Puls 2 HD tak tak tak
97 251 Romance TV HD tak
98 471 RTR Planeta tak tak tak
99 218 Sportklub HD tak tak tak
100 547 Stars.TV tak tak tak
101 319 Stars.TV HD tak tak tak
102 542 Stopklatka TV tak tak tak
103 246 Stopklatka TV HD tak tak tak
104 412 TBN Polska HD tak tak tak
105 564 TLC tak tak tak
106 410 TLC HD tak tak tak
107 239 TNT HD tak
108 545 Top Kids tak tak tak
109 285 Top Kids HD tak tak tak
110 559 Travel Channel tak tak
111 509 TTV tak tak nie
112 116 TTV HD tak tak nie
113 427 TV Okazje HD tak tak tak
114 506 TV Puls tak tak tak
115 108 TV Puls HD tak tak tak
116 503 TVN tak tak nie
117 119 TVN Fabuła HD tak tak nie
118 104 TVN HD tak tak nie
119 510 TVN Style tak tak
120 117 TVN Style HD tak tak
121 511 TVN Turbo tak tak
122 118 TVN Turbo HD tak tak
123 507 TVN24 tak tak
124 508 TVN24 BiS tak tak
125 114 TVN24 BiS HD tak tak
126 110 TVN24 HD tak tak
127 504 TVN7 tak tak nie
128 105 TVN7 HD tak tak nie
129 244 TVP HD tak
130 111 TVP Info HD tak nie nie
131 243 TVP Seriale tak
132 101 TVP1 HD tak nie nie
133 102 TVP2 HD tak nie nie
134 469 UA|TV tak tak tak
135 517 WP tak tak tak
136 131 WP HD tak tak tak
137 519 Zoom TV tak tak tak
138 133 Zoom TV HD tak tak tak