Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2024 r. | Telewizja JAMBOX

Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2024 r.

Komunikat z dnia 2023.11.30

SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informuje, że z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Zmiany polegają na:

  1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
    • odebrane połączenie głosowe – 0,11 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego,
    • wysłaną wiadomość MMS - do 0,08 zł za 10 wiadomości,
    • transmisję danych - do 9,20 zł za 1 GB,
  2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych - do 9,20 zł za 1 GB,

  3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

Nie ulegają zmianie stawki za połączenia oraz SMSy wychodzące, ponieważ stawka ustalona w rozporządzeniu jest obowiązująca do końca 2024 r. i nie ulega teraz zmianie, podstawa kursowa również nie uległa zmianie, weryfikacja w tym zakresie będzie 15 maja 2023 w zależności od wysokości kursu EUR/PLN z dni 15 stycznia, 15 lutego oraz 15 marca 2023 roku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2024 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany zamieszczamy poniżej na liście załączników.

Więcej o JAMBOX mobile?


Odwiedź stronę Przeczytaj o roamingu
ZałącznikRozmiar
JM 2023-12-01 Gwieździsta Promocja - Cennik.pdf132.25 KB
JM 2023-12-01 Gwieździsta Promocja - Regulamin.pdf156.23 KB
JM 2024-01-01 Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data.pdf293.1 KB
JM 2024-01-01 Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data.pdf131.93 KB
JM 2024-01-01 Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE.pdf148.19 KB
JM 2024-01-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik.pdf130.88 KB
JM 2024-01-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin.pdf156.12 KB
JM 2024-01-01 Promocja Przedłuż Umowę - Cennik.pdf130.88 KB
JM 2024-01-01 Promocja Przedłuż Umowę - Regulamin.pdf156.05 KB
JM 2024-01-01 Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin.pdf157.34 KB
JM 2024-01-01 Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin.pdf146.07 KB
JM 2024-01-01 Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP.pdf152.91 KB
2023/11/30