Rozporządzenie Roamingowe od 15 maja 2023 r. | Telewizja JAMBOX

Rozporządzenie Roamingowe od 15 maja 2023 r.

Komunikat z dnia 2023.04.14

W dniu 13 kwietnia 2022 roku opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie nr 2022/612 z 6 kwietnia 2022 roku określające warunki Roamingu Regulowanego wewnątrz UE/EEA (RLAH).

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

W związku z tym od 15 maja 2023 r. nastąpi zmiana stawek za:

  • Pakietową transmisję danych po wykorzystaniu podstawowego pakietu danych w roamingu w krajach należących do Strefy EEA (opłata za 1 MB).
    Nowa stawka - 0,01069 zł (cena z VAT)

Zgodnie z rozporządzeniem, stawka Euro do przeliczania stawek na złotówki jest wyliczana przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca danego roku kalendarzowego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wynosi 4,7178 zł.

W związku z tym wyżej wymieniona pozycja zostanie zmieniona w Cenniku Podstawowym - Głos_SMS_MMS_Data.

Więcej o JAMBOX mobile?


Odwiedź stronę Przeczytaj o roamingu
ZałącznikRozmiar
JM 2023-05-15 Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data.pdf360.92 KB
2023/04/14