Zmiany w roamingu w UE od 1 lipca 2022 r. | Telewizja JAMBOX

Zmiany w roamingu w UE od 1 lipca 2022 r.

Komunikat z dnia 2022.05.30

Z dniem 1 lipca 2022 r. z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu polegające na:

 1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu
  w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
 • połączenie głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,
 • połączenie głosowe odebrane – 0,31 zł za 10 minut,
 • wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
 • wysłaną wiadomość MMS – 0,11 zł za 10 wiadomości,
 • transmisja danych – 11.59 zł za 1 GB,
 1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
 2. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 • Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
 • Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
 • Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
 • Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
 • Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin
 • Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik
 • Promocja Skrzynia Skarbów - Cennik
 • Promocja Skrzynia Skarbów - Regulamin

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie Promocji.

Zmienione dokumenty publikujemy jako załącznik do komunikatu.

Więcej o JAMBOX mobile?


Odwiedź stronę Przeczytaj o roamingu
ZałącznikRozmiar
JM 2022-07-01 Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data.pdf291.93 KB
JM 2022-07-01 Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data.pdf133.6 KB
JM 2022-07-01 Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE.pdf148.14 KB
JM 2022-07-01 Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin.pdf156.39 KB
JM 2022-07-01 Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin.pdf145.29 KB
JM 2022-07-01 Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP.pdf150.85 KB
JM 2022-07-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin.pdf155.27 KB
JM 2022-07-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik.pdf131.64 KB
JM 2022-06-01 Promocja Skrzynia Skarbów - Cennik.pdf132.03 KB
JM 2022-06-01 Promocja Skrzynia Skarbów - Regulamin.pdf155.36 KB
2022/06/01