Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2022 r. | Telewizja JAMBOX

Zmiany w roamingu w UE od 1 stycznia 2022 r.

Komunikat z dnia 2021.11.30

SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,016728 zł do 0,0140 zł za 1 MB),
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,016729 zł do 0,0140 zł za 1 MB),
 • podwyższenia limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (Pakietów roamingowych DATA - zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku i Cenniku Promocyjnym).

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 • Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
 • Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
 • Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
 • Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
 • Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin
 • Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik
 • Promocja 4x4 - Cennik
 • Promocja 4x4 - Regulamin

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.

Więcej o JAMBOX mobile?


Odwiedź stronę Przeczytaj o roamingu
ZałącznikRozmiar
JM 2022-01-01 Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data.pdf291.84 KB
JM 2022-01-01 Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data.pdf133.7 KB
JM 2022-01-01 Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE.pdf148.2 KB
JM 2022-01-01 Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin.pdf156.5 KB
JM 2022-01-01 Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin.pdf145.37 KB
JM 2022-01-01 Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP.pdf160.68 KB
JM 2022-01-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Regulamin.pdf155.38 KB
JM 2022-01-01 Promocja dla Przedłużających 2021 - Cennik.pdf131.73 KB
JM 2022-01-01 Promocja 4x4 - Cennik.pdf132.97 KB
JM 2022-01-01 Promocja 4x4 - Regulamin.pdf156.35 KB
2021/12/01