Zmiana stawek opłat dodatkowych w ramach RLAH stosowanych w przypadku naruszenia FUP | Telewizja JAMBOX

Zmiana stawek opłat dodatkowych w ramach RLAH stosowanych w przypadku naruszenia FUP

komunikat z dnia 2020.06.01

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę kursu EUR/PLN nastąpi zmiana maksymalnych opłat dodatkowych za połączenia głosowe/SMS/DATA w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Od 1 lipca 2020 roku maksymalne stawki dodatkowe po przeliczeniu zgodnie z kursem z dnia 4 maja 2020 roku (1EUR = 4,5336 PLN) wynosić będą odpowiednio:

  • maksymalna wysokość dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenie głosowe wychodzące wynosić będzie 0,14 PLN/min netto (0,032 EUR);
  • maksymalna wysokość dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenie głosowe odebrane wynosić będzie 0,03 PLN/min netto (0,0079 EUR);
  • maksymalna wysokość dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za SMS wynosić będzie 0,04 PLN/SMS netto (0,01 EUR);
  • maksymalna wysokość dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych wynosić będzie 15,86 PLN/GB netto (3,50EUR).

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego na jaki została zawarta, Operator uprawniony będzie do dochodzenia kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

W załączeniu do komunikatu przekazujemy zaktualizowany regulamin RLAH - FUP.

ZałącznikRozmiar
JM 2020-07-01 Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP.pdf156.88 KB