Zamów telewizję JAMBOX z domu

Wybierz operatora:

Dane Abonenta do umowy

Adres Abonenta

Pakiet PodstawowyPakiet KorzystnyPakiet Bogaty
Wybrany pakiet

Pola: imię, nazwisko, nr PESEL, adres miejsca zameldowania na pobyt stały, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą zostać wypełnione w celu poprawnego świadczenia usług Abonentowi, zgodnie z art. 161 ust. 2 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004.171.1800 ze zm.).

Pole adres e-mail musi zostać wypełnione dla umożliwienia podpisania Umowy Abonenckiej drogą elektroniczną.

Pole telefon kontaktowy musi zostać wypełnione dla realizacji dostawy kurierskiej.

Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi pod adresem www.jambox.pl/rodo.