Zebrra.TV | Telewizja JAMBOX

Zebrra.TV

Język: 
polski
Rodzaj: 
ogólny
Format obrazu: 
SD 16:9
Dźwięk: 
Stereo
Nr kanału: 
613
Nr kanału: 
521
Gwarantowany: 
niegwarantowany

Radomska telewizja, która prezentuje programy publicystyczne, społeczne, kulturalne i rozrywkowe. Stacja emituje treści związane nie tylko z ziemią radomską, ale także innymi regionami Polski.